Acest site este cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Detalii proiect | Echipa proiectului | Documente | Parteneri | Evenimente | Platformă de discuţii | Contact |

Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică!

Pentru informaţii despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi site-ul

www.fonduri-ue.ro

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
POSDRU/109/2.1/G/ 81513
Atentie ! Lista castigatorilor premiilor aferente stagiilor de practica efectuate este disponibila in sectiunea Documente.

Candidaţii declaraţi admişi în urma procedurii de selecţie vor depune un dosar ce va conţine următoarele documente:

1. Formular grup ţintă
2. Declaraţie date personale
3. Declaraţie dublă finanţare

4. Adeverinţa de student din care să reiasă: universitatea, facultatea, programul de masterat, anul de studiu

5. Copie CI / BI

6. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

7.  Declaraţie pe proprie răspundere că este apt medical să efectueze practică de specialitate sau  adeverinţă medicală de la medicul de familie

8. Copie extras de cont personal care sa conţină şi contul IBAN.

Dosarul complet cu documentele solicitate se va depune la sala 1512 Clădirea Mihai Eminescu, în intervalul ....., de luni până joi între orele 8.30 - 16.00 şi vineri 8.30 - 13.00

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.