Acest site este cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Detalii proiect | Echipa proiectului | Documente | Parteneri | Evenimente | Platformă de discuţii | Contact |

Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică!

Pentru informaţii despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi site-ul

www.fonduri-ue.ro

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
POSDRU/109/2.1/G/ 81513
Atentie ! Lista castigatorilor premiilor aferente stagiilor de practica efectuate este disponibila in sectiunea Documente.

Cursanţii programelor de masterat ce doresc să participe la stagiile de practică oferite de proiectul POSDRU/109/2.1/G/81513 vor completa un dosar de candidatură ce cuprinde următoarele documente:

1. Cerere înscriere grup ţintă

2. CV - format european

3. Scrisoare de intenţie

4. Recomandare cadru didactic

5. Formular grup ţintă

6. Declaraţie date personale

7. Declaraţie dublă finanţare

8. Chestionar

9. Adeverinţă tip ASE

10. Adeverinţă medicală

11. Copie carte identitate

   

12. Extras de cont  de la Banca ce va conţine un cont IBAN în care se vor efectua plaţile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul complet se va depune, în format fizic, la sala 1512 intre orele 08.00 - 16.00 precum şi se va transmite în format electronic la adresa: manageripractica@gmail.com , în intervalul 07 ianuarie 2013 - 20 februarie 2013.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.